Tettstedet Skotselv ligger i Øvre Eiker kommune i Buskerud. Per 1. januar 2013 bodde det 710 personer i Skotselv. Tettstedet ligger omtrent 27 km fra Drammen. Stedsnavnet stammer fra gårdsnavnet Skott. Sagbruk var tidlig en viktig næring i området. Hassel Jernværk ble etablert i Skotselv i 1649, som landets største jernverk på den tiden. Jernverket startet Skotselv skole i 1757.

Hassel Jernverk produserte blant annet vakre ovner, inkludert de kjente Hasselovnene. Produksjonen ble lagt ned i 1854. I 1888 startet Skotselv Cellulosefabrikk, som lenge var en av de største arbeidsgiverne på Eiker. Virksomheten er nå nedlagt. Teck-Skotselv er Norges største produsent av temperaturfølere som produserenter av manometre, og har en historie som strekker seg tilbake til 1903.

Selskapet slo seg sammen med Hyptech Instruments & Control i 2012, og de to bedriftene bruker nå fellesnavnet Hypteck. Skotselv ligger ved Drammenselva, bare rundt en times kjøretur fra Oslo. Skotselv byr på gode naturopplevelser, og det er først og fremst dette som lokker besøkende til området. Skotselv har egen skole og skolekorps, og en flerbrukshall med kunstgressbane. Kulturhuset arrangerer fester og andre tilstelninger for innbyggerne. I de senere årene har Skotselv sentrum gjennomgått en utviklings- og opprustningsprosess, og det tilbys byggeklare tomter i området.